دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر عباس تقی زاده به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر عباس تقی زاده دکترای ارتباطات اجتماعی و فعال در حوزه گردشگری  از دانشگاه فرهنگیان به جمع حامیان علمی همایش پیوست .