دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن به دکتر زهیر مصطفی بلوردی به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر زهیر مصطفی بلوردی دکترای جامعه شناسی و مدیرپژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کرمان  به جمع حامیان علمی همایش پیوست .