دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر امیر سلطانی نژاد به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

امیر سلطانی نژاد  دکترای جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کرمان به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .