دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر رحیم سرور به جمع حامیان علمی همایش
1396/11/30

دکتر  رحیم سرور مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و‌ تحقیقات تهران به جمع حامیان علمی همایش پیوست.