دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر منصور یوسفی جولندان به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

منصور یوسفی جولندان دکتری تخصصی در رشته مردم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورگیلان به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست.