دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر محمد فرجی دارابخانی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01

دکتر محمد فرجی دارابخانی  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه پیام نور ایلام به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .