دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر مراد یگانه دکتری علوم اجتماعی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/01


 مراد یگانه دکتری علوم اجتماعی و فرماندار شهرستان چرداول ایلام به جمع حامیان علمی این همایش پیوست .