دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر سید علی نوری به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/03

 

  سید علی نوری دکترای شهرسازی ومدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به جمع حامیان علمی این همایش پیوست.