پیوستن دکتر پژمان دادخواه به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

پژمان دادخواه  دکترای فلسفه هنر از دانشگاه تهران به جمع حامیان علمی این  همایش پیوست .