دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر پژمان دادخواه به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

پژمان دادخواه  دکترای فلسفه هنر از دانشگاه تهران به جمع حامیان علمی این  همایش پیوست .