دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستنن دکتر رضا ریاحیان به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

دکتر رضا ریاحیان  از اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی  و گردشگری کرمان  به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست .