دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن خانم دکتر افسون مهدوی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/05

افسون مهدوی  دکترای شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرمان به جمع حامیان علمی  این همایش پیوست .