دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر دکتر حسین کماسی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

حسین کماسی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران به جمع حامیان علمی این همایش پیوست