دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
پیوستن دکتر ناصر رضایی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

دکتر ناصر رضایی مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به جمع حامیان علمی این همایش  پیوست.