پیوستن دکتر ناصر رضایی به جمع حامیان علمی همایش
1396/12/07

دکتر ناصر رضایی مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به جمع حامیان علمی این همایش  پیوست.