دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
پوستر همایش
Poster
اهداف برگزاری همایش

شرکت در همایش های علمی اگر همراه با ارائه مقاله و یا ایراد سخنرانی باشد نشانگر توانایی علمی و پژوهشی شرکت کننده خواهد بود، اگر هم بدون این موارد و به صورت حضور صرف باشد باز هم این کاربرد را دارد که فرد میتواند علاوه بر آشنایی با اندیشمندان و محققان جامعه از تجربیات آنها و ثمره سال ها مطالعه و تحقیق و تدریس آنها بهره مند شود همچنین این آشنایی ها میتواند زمینه ساز همکاری های علمی و پژوهشی آینده باشد.

حضور محققان و اعضای هیات علمی موسسات و مراکز علمی دانشگاهی در همایش های علمی در صورتیکه همراه با ارائه مقاله یا سخنرانی علمی باشد معمولا موجب برخورداری آنها از مزایای علمی خواهد بود.

از جمله اهداف برگزاری سومینهمایش ملی فرهنگ، گردشگری وهویت شهری

فراهم نمودن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان

ایجاد کردن حس سر زندگی و انگیزه مشارکت در امور علمی دانشجویی برای دانشجویان

ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم نمودن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و پژوهشی

ارتقا سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان از طریق برگراری کارگاه آموزشی

ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روز افزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور با مدیریت توسعه صنعت گردشگری ومعماری و شهرسازی در سطح کشور