دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
مهلت ثبت نام و ارسال اصل مقالات »
1397/07/10
داوری مقالات »
1397/07/10
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/25
پوستر همایش
Poster
اهداف برگزاری همایش

شرکت در همایش های علمی اگر همراه با ارائه مقاله و یا ایراد سخنرانی باشد، نشانگر توانایی علمی - پژوهشی شرکت کننده خواهد بود، اگر هم بدون این موارد و به صورت حضور صرف باشد، باز هم این کاربرد را دارد که فرد می تواند علاوه بر آشنایی با اندیشمندان و محققان جامعه از تجربیات آنها و ثمرۀ سال ها مطالعه، تحقیق و تدریس آنها بهره مند شود؛ همچنین این آشنایی ها می تواند زمینه ساز همکاری های علمی و پژوهشی آینده باشد.

حضور محققان و اعضای هیات علمی مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاهی در همایش های علمی در صورتی که همراه با ارائه مقاله یا سخنرانی علمی باشد؛ ضمن برخوردار نمودن ایشان از مزایای علمی، موجبات رشد، تعالی و شکوفایی حوزه های مختلف علمی را نیز فراهم می آورد. لذا از جمله اهداف برگزاری «سومینهمایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری» عبارت است از:

 

- فراهم نمودن محیطی مناسب جهت عرضۀ آخرین دستاوردهای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزۀ توریسم.

- آینده پژوهی، بررسی چالش ها و کمک به توسعۀ آتی این علم با بهره گیری از نظرات اندیشمندان این حوضه و حوضه های مرتبط.

- ایجاد حس سر زندگی و انگیزۀ مشارکت در امور علمی توسط دانشجویان.

- ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم نمودن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و پژوهشی در حوزۀ توریسم.

- ارتقای سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان از طریق برگراری کارگاه آموزشی.

- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور با مدیران گردشگری.