دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
مهلت ثبت نام و ارسال اصل مقالات »
1397/07/10
داوری مقالات »
1397/07/10
تاریخ برگزاری همایش »
1397/07/25
پوستر همایش
Poster
حامیان علمی همایش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

دانشگاه شهید باهنر کرماندانشگاه شهید باهنر کرمان

 

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

 

پژوهشکده علوم و زمین دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهشکده علوم و زمین دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی بم

 

دانشگاه فرهنگیان کرمان

دانشگاه فرهنگیان کرمان

 

دانشگاه پیام نور جیرفت

دانشگاه پیام نور جیرفت

 

دانشگاه زابل

دانشگاه زابل